Sikorski, D. A. (2014). Mieszko I mniej już tajemniczy (odpowiedź Przemysławowi Urbańczykowi). Roczniki Historyczne, 80, 277–285. https://doi.org/10.12775/11565