Jurek, T. (2014). Kazanie kanonika Mikołaja Ciotczanego na zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426). Roczniki Historyczne, 80, 169–184. https://doi.org/10.12775/RH.2014.09