Kowalski, M. D. (2014). Dlaczego warto było zostać kolektorem? Kariery papieskich kolektorów generalnych w Polsce w XV wieku. Roczniki Historyczne, 80, 133–154. https://doi.org/10.12775/RH.2014.07