Gałuszka, T. (2014). Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w połowie XIV wieku. Studium dokumentu prowincjała Ludolfa z 1517 roku. Roczniki Historyczne, 80, 111–132. https://doi.org/10.12775/RH.2014.06