Szefliński, B. (2014). Chronologia życia Stefana Nemanji. Próba uporządkowania. Roczniki Historyczne, 80, 95–110. https://doi.org/10.12775/RH.2014.05