Kras, P. (2014). „Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy”? Treści antyheretyckie w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont. Roczniki Historyczne, 80, 73–94. https://doi.org/10.12775/RH.2014.04