Jasiński, W. (2014). Jeszcze o autentyczności dokumentu Jana XIII dla biskupstwa miśnieńskiego z 2 stycznia 968 roku. Roczniki Historyczne, 80, 57–72. https://doi.org/10.12775/RH.2014.03