Rutkowski, R. (2014). Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko-norweskim. Roczniki Historyczne, 80, 7–29. https://doi.org/10.12775/RH.2014.01