(1)
Jurek, T. Współpracownicy I Lista recenzentów. RH 2014, 80, 295-296.