(1)
Sikorski, D. A. Mieszko I Mniej Już Tajemniczy (odpowiedź Przemysławowi Urbańczykowi). RH 2014, 80, 277-285.