(1)
Urbańczyk, P. Furor Sikorscianus, Czyli Pryncypialny strażnik Ortodoksji. RH 2014, 80, 267-277.