(1)
Jurek, T. Kazanie Kanonika Mikołaja Ciotczanego Na Zgon Biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426). RH 2014, 80, 169-184.