(1)
Gałuszka, T. Podział dominikańskich okręgów Klasztornych Na Kujawach W połowie XIV Wieku. Studium Dokumentu prowincjała Ludolfa Z 1517 Roku. RH 2014, 80, 111-132.