(1)
Kras, P. „Jak Chwytać Lisy W Pańskiej winnicy”? Treści Antyheretyckie W Kazaniach św. Bernarda Z Clairvaux I Hélinanda Z Froidmont. RH 2014, 80, 73-94.