(1)
Rutkowski, R. Piktowie I Papowie – Pierwotni mieszkańcy Orkadów W IX Wieku. Przyczynek Do Badań Nad Najdawniejszym Dziejopisarstwem Islandzko-Norweskim. RH 2014, 80, 7-29.