[1]
Jurek, T. 2014. Kazanie kanonika Mikołaja Ciotczanego na zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426). Roczniki Historyczne. 80, (sty. 2014), 169–184. DOI:https://doi.org/10.12775/RH.2014.09.