[1]
Kras, P. 2014. „Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy”? Treści antyheretyckie w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont. Roczniki Historyczne. 80, (sty. 2014), 73–94. DOI:https://doi.org/10.12775/RH.2014.04.