[1]
Rutkowski, R. 2014. Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko-norweskim. Roczniki Historyczne. 80, (sty. 2014), 7–29. DOI:https://doi.org/10.12775/RH.2014.01.