1.
ŻUKOWSKI, Bartosz. George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 288. Ruch Filozoficzny [online]. 19 październik 2015, T. 71, nr 2, s. 213–218. [udostępniono 19.4.2024]. DOI 10.12775/RF.2014.023.