1.
JARANOWSKI, Marcin. O dobru bez uprzedzeń. Esej z elementami etyki przekonań. Ruch Filozoficzny [online]. 17 październik 2015, T. 71, nr 2, s. 65–80. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/RF.2014.014.