1.
DOMERACKI, Piotr. Negaksjologie sfery publicznej. Społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji. Ruch Filozoficzny [online]. 17 październik 2017, T. 71, nr 2, s. 43–64. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/RF.2014.013.