1.
ŻUKOWSKI, Bartosz. Galileusz i rozróżnienie między jakościami pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument superesencjalistyczny. Ruch Filozoficzny [online]. 26 październik 2022, T. 78, nr 1, s. 25–49. [udostępniono 22.7.2024]. DOI 10.12775/RF.2022.002.