1.
HABURA, Adrian. Filozofia starożytnej Grecji w twórczości Władysława Tatarkiewicza do roku 1947 – zarys. Ruch Filozoficzny [online]. 21 grudzień 2021, T. 77, nr 3, s. 81–100. [udostępniono 29.11.2022]. DOI 10.12775/RF.2021.027.