1.
SIENKOWSKI, Marcin. Filozoficzne podstawy pokoju wewnątrz człowieka w ujęciu Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta . Ruch Filozoficzny [online]. 12 październik 2021, T. 77, nr 2, s. 91–107. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/RF.2021.016.