1.
TYBURSKI, Włodzimierz. Koncepcje wychowania moralnego w polskiej myśl wczesnooświeceniowej. Ruch Filozoficzny [online]. 9 luty 2021, T. 76, nr 3, s. 223–247. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/RF.2020.042.