1.
GRZELIŃSKI, Adam. Filozofia po reformie – uzupełniające się perspektywy. Ruch Filozoficzny [online]. 1 czerwiec 2020, T. 76, nr 1, s. 265–271. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/RF.2020.020.