1.
WOLEŃSKI, Jan. Filozofia i tzw. reforma nauki. Ruch Filozoficzny [online]. 6 czerwiec 2020, T. 76, nr 1, s. 245–250. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/RF.2020.017.