1.
WITEK, Maciej. Kontekstowe wspomaganie rozpoznawania barw: przekonania przenikające czy asocjacje między kształtami a barwami?. Ruch Filozoficzny [online]. 22 czerwiec 2019, T. 75, nr 2, s. 199–208. [udostępniono 23.6.2024]. DOI 10.12775/RF.2019.029.