1.
DOMERACKI, Piotr. Myśleć globalnie – działać lokalnie – istnieć sieciowo. Krytyka idei odpowiedzialności globalnej w perspektywie etycznej i edukacyjnej. Ruch Filozoficzny [online]. 22 czerwiec 2019, T. 75, nr 2, s. 185–196. [udostępniono 24.6.2024]. DOI 10.12775/RF.2019.028.