1.
WOLEŃSKI, Jan. Wielowartościowość i modalność. Ruch Filozoficzny [online]. 22 czerwiec 2019, T. 75, nr 2, s. 61–74. [udostępniono 15.6.2024]. DOI 10.12775/RF.2019.020.