1.
JUDYCKI, Stanisław. Nauka i rzeczy ostateczne. Ruch Filozoficzny [online]. 22 czerwiec 2019, T. 75, nr 2, s. 17–31. [udostępniono 13.6.2024]. DOI 10.12775/RF.2019.018.