1.
KUPŚ, Tomasz. Uwagi do działalności naukowej Johanna Heinricha Abichta w Wilnie w świetle nowych źródeł. Ruch Filozoficzny [online]. 16 czerwiec 2018, T. 73, nr 4, s. 65–78. [udostępniono 2.12.2022]. DOI 10.12775/RF.2017.035.