1.
MICHALSKI, Rafał. Humanitaryzm jako hipertrofia moralności – ujęcie antropologiczne Arnolda Gehlena. Ruch Filozoficzny [online]. 1 wrzesień 2017, T. 72, nr 3, s. 75–99. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/RF.2016.026.