1.
PLESKACZYŃSKA, Maria. Głos nadziei w „erze świadectwa”. Kategoria świadka w dyskusji etycznej. Ruch Filozoficzny [online]. 12 marzec 2017, T. 72, nr 1, s. 121–144. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/RF.2016.007.