1.
ŠIMO, Halina. Poglądy M. Ossowskiej na koncepcje moralności a pojęcie sprawiedliwości. Ruch Filozoficzny [online]. 17 marzec 2017, T. 72, nr 1, s. 109–119. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/RF.2016.006.