1.
MICHALSKI, Rafał. Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część pierwsza. Nietzsche i przekleństwo miłosierdzia. Ruch Filozoficzny [online]. 17 marzec 2017, T. 72, nr 1, s. 53–76. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/RF.2016.003.