1.
JANUSZKIEWICZ, Michał. Hermeneutic Triangle. Ethics – Identity – Understanding. Ruch Filozoficzny [online]. 17 październik 2016, T. 71, nr 4, s. 77–86. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/RF.2015.005.