Domeracki, P. „Negaksjologie Sfery Publicznej. Społeczna Anomia, Apatia I Atomia, Czyli W kręgu mono(seo)kracji”. Ruch Filozoficzny, t. 71, nr 2, październik 2017, s. 43-64, doi:10.12775/RF.2014.013.