Żukowski, B. „Galileusz I rozróżnienie między jakościami Pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument Superesencjalistyczny”. Ruch Filozoficzny, t. 78, nr 1, październik 2022, s. 25-49, doi:10.12775/RF.2022.002.