Ziółkowska-Juś, A. „Uczucia Estetyczne I Poznanie Integralne. W Perspektywie Estetyki Pragmatycznej Johna Deweya”. Ruch Filozoficzny, t. 77, nr 2, październik 2021, s. 109-2, doi:10.12775/RF.2021.017.