Sienkowski, M. „Filozoficzne Podstawy Pokoju wewnątrz człowieka W ujęciu Tomasza Z Akwinu I Immanuela Kanta”. Ruch Filozoficzny, t. 77, nr 2, październik 2021, s. 91-107, doi:10.12775/RF.2021.016.