Barcikowska, M. „Roman Ingarden. Filozof I Fotograf – Katalog Wystawy (Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej W Krakowie MOCAK, 2020, Ss. 240)”. Ruch Filozoficzny, t. 77, nr 1, kwiecień 2021, s. 187-91, doi:10.12775/RF.2021.010.