Krawiec, A. „Sztuka Jako Objawienie Życia W Perspektywie Fenomenologii Michela Henry’ego”. Ruch Filozoficzny, t. 77, nr 1, kwiecień 2021, s. 57-87, doi:10.12775/RF.2021.004.