Wybraniec-Skardowska, U. „Dwojaka Natura Ontologiczna znaków językowych I Problem Ich Wzajemnych Relacji”. Ruch Filozoficzny, t. 77, nr 1, kwiecień 2021, s. 7-24, doi:10.12775/RF.2021.001.