Domeracki, P. „Myśleć Globalnie – działać Lokalnie – Istnieć Sieciowo. Krytyka Idei odpowiedzialności Globalnej W Perspektywie Etycznej I Edukacyjnej”. Ruch Filozoficzny, t. 75, nr 2, czerwiec 2019, s. 185-96, doi:10.12775/RF.2019.028.