Pacholik-Żuromska, A., i M. Zdrenka. „Okolicznościowy Adres Z Okazji Jubileuszu Profesor Urszuli Żegleń”. Ruch Filozoficzny, t. 75, nr 2, czerwiec 2019, s. 5-6, doi:10.12775/RF.2019.016.