Kupś, T. „Uwagi Do działalności Naukowej Johanna Heinricha Abichta W Wilnie W świetle Nowych źródeł”. Ruch Filozoficzny, t. 73, nr 4, czerwiec 2018, s. 65-78, doi:10.12775/RF.2017.035.