Pleskaczyńska, M. „Głos Nadziei W «erze świadectwa». Kategoria świadka W Dyskusji Etycznej”. Ruch Filozoficzny, t. 72, nr 1, marzec 2017, s. 121-44, doi:10.12775/RF.2016.007.