Šimo, H. „Poglądy M. Ossowskiej Na Koncepcje moralności a pojęcie sprawiedliwości”. Ruch Filozoficzny, t. 72, nr 1, marzec 2017, s. 109-1, doi:10.12775/RF.2016.006.