Michalski, R. „Konserwatywna Krytyka Humanitaryzmu. Część Pierwsza. Nietzsche I przekleństwo miłosierdzia”. Ruch Filozoficzny, t. 72, nr 1, marzec 2017, s. 53-76, doi:10.12775/RF.2016.003.